Volume 39,Issue 3,2024 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Comprehensive indicator of multi-dimensional micromagnetic parameters for evaluation of plastic deformation and residual austenite of DH590 steel
  FU Ping, WANG Yujue*, HE Cunfu, LIU Xiucheng*, ZHANG Yangyang, WANG Lin, WANG Xianxian
  2024,39(3):261-277 [Abstract]  [View PDF(1.31 M)]
  
Research on the mechanism of the effect of normal pressure on resistance strain gauge measurement
  DU Zhenxing, ZHOU Shichao, MA Shaopeng*
  2024,39(3):278-286 [Abstract]  [View PDF(557.32 K)]
  
Compression and torsion biomechanical equivalence study of Mbone
  LI Yu, XIN Peng, LIU Moyu, WANG Zhixuan, WANG Jun*, HUAN Yong*
  2024,39(3):287-294 [Abstract]  [View PDF(523.55 K)]
  
Optical extensometer based on the common lens and modified field-of-view splitting technique
  ZHENG Renfeng, ZHU Feipeng*, BAI Pengxiang, LEI Dong
  2024,39(3):295-304 [Abstract]  [View PDF(723.15 K)]
  
Study on digital image correlation method of skin flap suture reduction
  LI Huabin, JI Xiaogang*, SUN Rong, WEN Guangquan
  2024,39(3):305-314 [Abstract]  [View PDF(947.31 K)]
  
Experimental study on the effect of barrier wall on under expanded hydrogen jet ignition and explosion
  MA Mengfei, WANG Changjian*, ZHAO Weiping, SUN Lin, ZHANG Aifeng
  2024,39(3):315-322 [Abstract]  [View PDF(583.99 K)]
  
Experimental study on mechanical properties of composite with thermal protection by coating highly oriented graphite films under heating on single side
  ZHANG Jiale, GENG Xiaoliang*, WANG Yingfen, LIANG Hengliang, HUANG Lei, XUE Zhiyuan, Aybar Aydeng, LI Xin
  2024,39(3):323-331 [Abstract]  [View PDF(545.86 K)]
  
Application of triboelectric nanosensing technology in measuring human joint motion angles
  ZHANG Jingshui*, HAN Guanghui, YANG Zhou, ZHAO Shiyu, DENG Huaxia*, MA Mengchao, ZHONG Xiang
  2024,39(3):332-344 [Abstract]  [View PDF(935.30 K)]
  
Study on the mechanical properties of ultra-high performance concrete based on the distribution of coarse aggregates and steel fibers, and strength calculation model
  L Yigang, ZHANG Jinghang, CHEN Huowen, HAN Weiwei, HE Xianliang, HUANG Dunwen, PENG Hui*
  2024,39(3):345-355 [Abstract]  [View PDF(1015.97 K)]
  
Multi-mirror aided digital image correlation for internal and external panoramic deformation measurement
  XU Mengqiao, WEN Qingfeng, MA Yancheng, ZHANG Weiling, DAI Xiangjun*
  2024,39(3):356-366 [Abstract]  [View PDF(945.46 K)]
  
3D digital image correlation method based on fiber optic image bundle imaging
  ZHANG Yanyan, YU Ling, ZHANG Zhongya, ZHENG Huilong*
  2024,39(3):367-377 [Abstract]  [View PDF(854.68 K)]
  
Effect of water saturation on mechanical properties of recycled concrete and micro-mechanism analysis
  HUANG Lingzhi, WANG Jiaxin, SI Zheng*, TIAN Shuang, REN Yi, DU Xiaoqi
  2024,39(3):378-388 [Abstract]  [View PDF(924.16 K)]